Voorjaar 2015

Beste geïnteresseerde van de Gedragswaaier. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je via onze website hebt ingeschreven. Graag blikken we met je terug op de ontwikkelingen rondom de Gedragswaaier van de afgelopen tijd. 


---

Trainingen

April stond in het teken van de eerste trainingen van de Gedragswaaier. Zo was er een teamtraining en waren er drie regiobijeenkomsten in Arnhem, Boxtel en Houten. De deelnemers kregen informatie over waar gedrag vandaan komt, hoe je goed kunt observeren en ze werkten uiteindelijk aan een eigen actieplan, en leerden hoe de Gedragswaaier precies werkt.

We hebben veel positieve feedback ontvangen. We merken dat leerkrachten graag met elkaar in gesprek gaan over gedrag, en veel dezelfde problematiek ervaren. Fijn om dat te kunnen delen en elkaar te 'helpen'. Ook zijn er veel creatieve ideeën ontstaan over de inzet van de Gedragswaaier binnen een school of eigen praktijk. Een aantal intern begeleiders gaat het gebruiken bij leerlingbesprekingen. Maar ook de inzet tijdens bouwvergaderingen werd genoemd. Op een school hebben ze afgesproken dat leerkrachten op toerbeurt de literatuur rondom gedrag bijhouden. De opgedane kennis wordt vervolgens aan het team gepresenteerd. We zijn erg benieuwd naar de eerste ervaringen van de deelnemers.........

Je kunt een paar reacties teruglezen op onze site. Heb je zelf deelgenomen aan een training, kun je daar ook je eigen reactie achterlaten.

Binnenkort zal er een planning voor het schooljaar 2015-2016 op de site geplaatst worden.

---

Vernieuwde actieplannen

In de tweede druk zijn er een aantal kleine vernieuwingen doorgevoerd. Zo is er een foute verwijzing bij het cognitief sterke kind veranderd, hebben we er voor gekozen om de cd vóór in de map te plaatsen en is er een andere schroef bij de waaier gebruikt.

De belangrijkste wijziging zijn de actieplannen. Bij de tweede versie hebben we een mogelijkheid gecreëerd om gemaakte afspraken met ouders vast te leggen in het actieplan. Op deze manier worden ouders nog actiever betrokken bij eenplanmatige aanpak. Je kunt er als school zelf voor kiezen om deze mogelijkheid juist wel of niet in te zetten.

Titel
Wij hebben er voor gekozen om géén titel boven het actieplan te plaatsen. De Gedragswaaier wil niet labelen. Bovendien kunnen ouders de titel foutief interpreteren.Dit levert snel weerstand op, terwijl de ouder juist een samenwerkingspartner is.

 

---

Regiotrainingen

Na een aantal trainingen in april, staat er dit schooljaar nog 1 training op de planning: 30 mei in Elsloo (Limburg).
Van 10.00 uur tot 13.00 uur is de training op Basisschool St. Augustinus d’Arbergstraat 10 in Elsloo. Inschrijven kan via de website.

• Je wordt wegwijs gemaakt in hoe De Gedragswaaier werkt.

• Je leert de zeven gedragstypen waarmee De Gedragswaaier werkt te herkennen.

• Je wordt je bewust van het belang van een goede observatie.

• Aan de hand van een casus leer je hoe De Gedragswaaier is opgebouwd.

• In de cursus vul je zelf een actieplan in, waarmee jij in jouw dagelijkse praktijk direct aan de slag kunt.

• Je maakt kort kennis met de verschillende tools/methodieken die in De Gedragswaaier omschreven staan.

Volgend schooljaar zullen wij weer een aantal trainingen verzorgen. Beschik je zelf over een locatie en wil je dat de training bij jou op school plaatsvindt? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Teamtraining

Is jouw directie nog op zoek naar een nuttige invulling van een studiemiddag? 

De Gedragswaaier organiseert niet alleen individuele trainingen op diverse locaties, maar desgewenst kunnen wij ook een training voor een compleet team organiseren. Wel zo prettig om met al je collega's dezelfde training te volgen. Op onze website staat meer informatie: http://www.gedragswaaier.nl/teamtraining/


---

Twitter

Weer eens wat anders dan een recensie in een tijdschrift, Twitter. In de maand Juni zal @PssndOnderwijs namelijk dagelijks een tweet schrijven over de Gedragswaaier. 
Ook zo benieuwd? https://twitter.com/PssndOnderwijs?lang=nl

 

Heb jij De Gedragswaaier al aangeschaft en heb je vragen over De Gedragswaaier? Neem contact met ons op via info@gedragswaaier.nl