Het dromerige kind

banner dromerig

Het dromerige kind heeft veel moeite om hoofd- en bijzaken goed te kunnen onderscheiden. Je herkent dit kind vaak omdat het stil en teruggetrokken overkomt. Een positieve eigenschap is dat het kind zeer alert is en de omgeving zeer gedetailleerd in zich opneemt. De leerkracht komt er vaak op uit dat het kind moeite heeft om zijn aandacht beter en langer bij het werk te houden. In de waaier worden tal van handreikingen gegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar de goed-gedrag-kaart. In de bijbehorende handleiding vindt u een goed voorbeeld hoe zo’n kaart eruit ziet.