Het faalangstige kind

banner het faalngstige kind
Het faalangstige kind heeft een specifieke vorm van angst, die altijd gebonden is aan een taak. Dit kan een cognitieve, sociale of een motorische faalangst zijn. Je herkent dit kind bijvoorbeeld doordat het vaak een negatief zelfbeeld heeft. Een positieve eigenschap van dit kind is dat het goed vooruit kan kijken en het overzicht houdt. De leerkracht komt er vaak op uit dat het kind nieuwe opdrachten goed moet leren maken en niet meer bang is om fouten te maken. In de waaier worden tal van handreikingen gegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar de studievaardigheden van het kind. In de handleiding wordt hier dieper op ingegaan.