Het kind dat de wereld om zich heen niet begrijpt

banner kind wereld

Het kind dat de wereld om zich heen niet begrijpt wil graag met leeftijdsgenoten omgaan, maar weet niet hoe het dat moet realiseren. Ook heeft het kind de neiging om alles goed te willen doen, maar niet weet hoe hulp te vragen bij anderen. Een positieve eigenschap van dit kind is dat het stabiel is en een eigen mening heeft. De leerkracht komt er vaak op uit dat het kind moet leren om te gaan met veranderingen. In de waaier worden tal van handreikingen gegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar het wie, wat, wanneer, hoe en waar. In de handleiding wordt dit duidelijk uitgelegd.