Het opstandig, agressieve kind

banner het opstandige kind
Het opstandige, agressieve kind vertoont opstandig gedrag. Het is vaak grensoverschrijdend en verzet zich tegen volwassenen. Je herkent dit bijvoorbeeld doordat het kind schopt, slaat of spullen van een ander bewust kapot maakt. Een positieve eigenschap van dit kind is dat het gevoelig is en de eigen grenzen aangeeft. De leerkracht komt er vaak op uit dat het kind moet leren de eigen emoties te reguleren. In de waaier worden tal van handreikingen gegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar verschillende cognitieve gedragstechnieken. In de handleiding wordt hier uitgebreider op ingegaan en achtergrondinformatie gegeven.