Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn Margreet Smit – de Koning, Ronald Wiedemeyer en Stephanie de Kroon-Schigt. Gezamenlijk hebben wij de Gedragswaaier ontwikkeld, om zonder labelen toch tot een handreiking voor bepaald gedrag te komen. Na voltooiing van onze opleiding tot gedragsspecialist zagen wij bij leerkrachten in het basisonderwijs de behoefte naar concrete handvatten hoe je om kunt gaan met kinderen die ‘ander’ gedrag vertonen.

Een passende aanpak voor ieder kind
De gedragswaaier is geschreven voor en door leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs. Leerkrachten die graag willen werken aan het gedrag van kinderen, en handvatten kunnen gebruiken voor het omgaan met ‘moeilijker’ gedrag van kinderen.

Maar ook voor de intern begeleider die wil dat de leerkrachten binnen het team een eigen kijk ontwikkelen op het gedrag van kinderen, zelf leren observeren in hun eigen groep en vervolgens een handelingsplan gedrag op kunnen stellen.