Het cognitief sterke kind

banner cognitief sterk

Het cognitief sterke kind dat onvoldoende presteert is niet altijd eenvoudig te herkennen, omdat het onbewust bijzonder goed is in het verbergen van zijn capaciteiten.  Kenmerkend is wel dat het kind vaak afhaakt bij het leveren van schriftelijke prestaties. Een positieve eigenschap van dit kind is dat het gevoelig en verbaal sterk is. De leerkracht komt er vaak op uit dat het kind moet leren een reëel beeld te krijgen van zijn eigen mogelijkheden. In de waaier worden tal van handreikingen gegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar het leren van de juiste werk- en leer strategieën. In de handleiding staat beschreven hoe deze werk- en leer strategieën geleerd kunnen worden.