Het drukke kind

banner druk

Het drukke kind handelt vaak eerst voordat het denkt. Hierdoor vindt het drukke kind het moeilijk om instructies op te volgen.
Een positieve eigenschap van dit kind is dat het energiek en een durfal is. De leerkracht komt er vaak op uit dat het kind moet leren zichzelf te reguleren. In de waaier worden tal van handreikingen gegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar de stop, denk, doe methode van Meichenbaum. Deze methode hebben wij uitgeschreven naar kleinere stappen, met tussenevaluaties.
In de handleiding wordt er achtergrondinformatie gegeven, hoe de leerkracht het moet inpassen in de klas. In de kopieermap zitten diverse stappenplannen en instructies voor het kind.